Kinh tế - Công nghệ


Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Những tác động với kinh tế Mỹ
  • 09:29
  • |
  • 10-07-2018
"Súng đã khai hỏa" trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, các nhà kinh tế cũng như chủ các hãng sản xuất của Mỹ đều bày tỏ lo ngại mối tác động này với nền kinh tế Mỹ.

Đề xuất