Kinh tế - Công nghệ


Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Trung Quốc chuẩn bị kịch bản xấu nhất
  • 19:05
  • |
  • 13-06-2021
Theo báo HK01 của Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc cần có sự chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với những khó khăn và tính lâu dài của xung đột thương mại với Mỹ.

Đề xuất