Kinh tế - Công nghệ


Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và mối nghi ngại từ châu Á
  • 14:49
  • |
  • 08-08-2018
Chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ hạ giá đồng nội tệ để trả đũa các đòn tăng thuế của Mỹ, tuy nhiên, nếu Trung Quốc ‘giật cò súng,’ điều này sẽ ảnh hưởng đến các nền kinh tế châu Á.

Đề xuất