Kinh tế - Công nghệ


Cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ có thể lớn đến mức nào?
  • 07:16
  • |
  • 12-07-2018
Câu hỏi được đặt ra là cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ sẽ lớn đến mức nào và kéo dài trong bao lâu? Nước nào sẽ thắng và nước nào sẽ bị ảnh hưởng lớn trong cuộc chiến thương mại này?

Đề xuất