Cựu Thủ tướng Thái Lan nói về thách thức lớn nhất với ASEAN
  • 06:02
  • |
  • 23-08-2019
Bài phát biểu của ông Abhisit Vejjajiva, cựu Thủ tướng Thái Lan đi sâu phân tích các cơ chế mà ASEAN đã áp dụng trước đây, so sánh với hiện tại và gợi mở những vấn đề cần phải xem xét điều chỉnh.

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019