Thế giới


Cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran: Đích đến còn xa vời?
  • 22:02
  • |
  • 20-06-2021
Cuộc bầu cử tổng thống khó có khả năng thay đổi lập trường đàm phán của Iran, bởi cho dù ai là tổng thống, mọi thỏa thuận - nếu có - cũng đều phải qua được "cửa ải" của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Đề xuất