Kinh tế - Công nghệ


Đã đến lúc EU thúc đẩy chính sách tài chính chung?
  • 19:49
  • |
  • 05-04-2019
Sự “lười biếng” của EU trong việc vạch ra chính sách tài chính chung cho khối là lý do căn bản khiến các nước như Trung Quốc tận dụng cơ hội để nhảy vào và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Đề xuất