Kinh tế - Công nghệ


Đã đến thời điểm cần cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới?
  • 05:28
  • |
  • 06-12-2019
Giới phê bình ở châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nơi khác đều cho rằng điều này sẽ đánh dấu sự sụp đổ của WTO và đẩy thế giới quay trở lại trạng thái kinh tế tự nhiên như thời kỳ những năm 1930.

Đề xuất