Kinh tế - Công nghệ


Đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng nợ công toàn cầu
  • 15:15
  • |
  • 20-11-2020
Gia tăng nợ công mạnh có thể gây ra những thay đổi về mặt cấu trúc trong toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng không chỉ phát triển kinh tế mà còn cả phát triển xã hội.

Đề xuất