Thế giới


Đại liên minh Trung Quốc-Iran đang hình thành?
  • 10:14
  • |
  • 14-08-2020
Các báo cáo về quan hệ đối tác an ninh và đầu tư lớn trong 25 năm qua giữa Trung Quốc-Iran gây xôn xao ở Washington, cho thấy chiến dịch “gây áp lực tối đa” của ông Trump nhằm cô lập Iran đã thất bại.

Đề xuất