Kinh tế - Công nghệ


Đài Loan đánh bại tin giả - hình mẫu cho phương Tây
  • 11:00
  • |
  • 17-11-2020
Thay vì chỉ đơn giản là bác bỏ tin giả, chính quyền tạo ra các cuộc trò chuyện mới bằng cách tổ chức các cuộc tranh luận công khai về các vấn đề thông qua nền tảng vTaiwan do người dân điều hành.

Đề xuất