Thế giới


Đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều: Thất bại được dự báo
  • 14:42
  • |
  • 07-10-2019
Kết quả cuộc đàm phán mới cấp chuyên viên Mỹ-Triều đã làm ảnh hưởng đến triển vọng đặt dấu chấm hết cho tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng qua dù phần nào hạ nhiệt căng thẳng.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018