Kinh tế - Công nghệ


Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Kẻ tự tin, người lo ngại
  • 16:35
  • |
  • 16-01-2019
Trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, nhiều chuyên gia dự báo Trung Quốc có thể sẽ có một số nhượng bộ, trong khi phía Mỹ tự tin rằng họ đang có vị trí đủ mạnh để tạo ra những thay đổi.

Đề xuất