Kinh tế - Công nghệ


Đằng sau việc Facebook chặn các trang của quân đội Myanmar
  • 10:37
  • |
  • 04-03-2021
Đối với nhiều người Myanma, Facebook trên thực tế chính là Internet và là một trong những nền tảng giao tiếp quan trọng nhất của người dân.

Đề xuất