Đằng sau việc Mỹ tái triển khai binh sỹ, khí tài tới Saudi Arabia
  • 07:58
  • |
  • 30-07-2019
Saudi Arabia đã hoan nghênh các lực lượng Mỹ quay trở lại lãnh thổ nước này “nhằm nâng mức độ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng vì an ninh và sự ổn định cũng như nhằm đảm bảo hòa bình của khu vực.”

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019