Thế giới


Đánh giá những rủi ro từ xung đột giữa Israel và Palestine
  • 11:43
  • |
  • 22-05-2021
Các vụ bạo lực mới nhất cũng có thể khiến các chính đảng của Israel gặp khó khăn hơn trong việc chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị nội bộ để tiến tới thành lập chính phủ.

Đề xuất