Kinh tế - Công nghệ


Đánh giá tình hình, dự báo triển vọng kinh tế châu Âu, toàn cầu
  • 08:49
  • |
  • 02-12-2019
Tăng trưởng GDP toàn cầu (không kể EU) dự báo sẽ giảm mạnh từ mức 3,8% trong năm 2018 xuống còn 3,2% vào năm nay và tăng nhẹ ở các năm sau đó.

Đề xuất