Thế giới


Đánh giá về khủng hoảng toàn cầu hóa từ dịch bệnh COVID-19
  • 16:47
  • |
  • 19-04-2020
Để chống lại dịch bệnh COVID-19 lần này, các nước cần thoát khỏi khuôn khổ của các cuộc khủng hoảng quốc gia truyền thống, suy nghĩ trên góc độ toàn thế giới và đạt được nhận thức chung toàn cầu.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018