Kinh tế - Công nghệ


Đánh thuế tài sản: Không thể cào bằng nhà giàu với nhà nghèo
  • 16:04
  • |
  • 26-06-2018
Có chuyên gia đã cho rằng, nếu thuế tài sản được áp dụng, không nên tách rời nhà và đất cũng như phải có biểu thuế lũy tiến để tránh bất công.

Đề xuất