Kinh tế - Công nghệ


Dấu ấn cuộc đấu Mỹ-Trung tại Ngân hàng Phát triển liên Mỹ
  • 11:31
  • |
  • 19-08-2020
Việc ông Claver-Carone tuyên bố ứng cử vào chức Chủ tịch của BID đã phản ánh chính xác chiến lược do Nhà Trắng vạch ra nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Đề xuất