Kinh tế - Công nghệ


Dấu hiệu kinh tế khả quan, lương tối thiểu vùng bao nhiêu là hợp lý?
  • 16:46
  • |
  • 09-07-2018
Số lượng doanh nghiệp mới nhiều hơn số lượng doanh nghiệp “chết đi,” đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng đây là tín hiệu kinh tế khả quan, có điều kiện để tăng lương tối thiểu vùng.

Đề xuất