Thế giới


Dấu hỏi về sự thống nhất của châu Âu khi CAI được ký kết
  • 17:11
  • |
  • 28-01-2021
Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Trung Âu về châu Á Matej Šimalčík (Slovakia) cho rằng sự thống nhất của EU sẵn sàng bị hy sinh ngay khi lợi ích kinh tế xuất hiện.

Đề xuất