Kinh tế - Công nghệ


Dấu hỏi về vai trò của nhóm BRICS như một khối kinh tế
  • 15:30
  • |
  • 19-11-2019
Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi liệu BRICS và sự phát triển của khu vực Nam bán cầu rộng lớn hơn đã có đủ động lực và xung lực để duy trì hướng lái một trật tự thế giới có tính cân bằng hơn được không?

Đề xuất