Kinh tế - Công nghệ


Đâu là những hoài nghi và lo lắng sai lầm về Hiệp định CPTPP?
  • 10:22
  • |
  • 01-02-2019
Một số ý kiến tỏ ra hoài nghi về những lợi ích mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đem lại, cũng có ý kiến cho rằng CPTPP không có sự tham gia của Mỹ là vô nghĩa.

Đề xuất