Kinh tế - Công nghệ


Đầu tư của Trung Quốc vào Đông Nam Á không có gì đáng ngại
  • 14:38
  • |
  • 14-08-2020
Theo ASEANstats, từ 2012-2018, có khoảng từ 40% đến 68% vốn FDI của Trung Quốc chỉ đổ vào ba hoạt động chính: bất động sản; tài chính-bảo hiểm; và bán buôn-bán lẻ kiêm sửa chữa xe cộ.

Đề xuất