Kinh tế - Công nghệ


Đầu tư vào con người - chìa khóa giúp ASEAN phát triển bền vững
  • 09:19
  • |
  • 17-09-2019
Thời gian qua, ASEAN đã vượt qua những thách thức khó khăn thông qua những nỗ lực phối hợp của chính phủ, công dân và khu vực tư nhân để từ đó thu hẹp khoảng cách trong phát triển nguồn nhân lực.

Đề xuất