Kinh tế - Công nghệ


Để hiện thực hóa các thành phố thông minh ở ASEAN
  • 15:30
  • |
  • 30-03-2019
ASCN là công cụ mang các thành phố thông minh của ASEAN xích lại gần nhau, tuy nhiên, việc hiện thực hóa các cơ hội đòi hỏi phải có kế hoạch hiệu quả nhằm chấm dứt sự phân chia kỹ thuật số ở khu vực.

Đề xuất