Thế giới


Để ngoại giao đạt hiệu quả và toàn diện trong kỷ nguyên đa nguyên
  • 12:38
  • |
  • 20-02-2021
Chủ nghĩa đa phương trong kỷ nguyên đa nguyên đòi hỏi các quốc gia nhỏ và tầm trung phải hành động sớm và dứt khoát khi đối mặt với các vấn đề mới nổi, chủ động tìm kiếm đối tác và tổ chức thực hiện.

Đề xuất