Kinh tế - Công nghệ


Đề xuất xóa nợ thuế: 'Nếu không đúng, doanh nghiệp đâu có chịu'
  • 13:50
  • |
  • 12-03-2019
Theo chuyên gia Đinh Trọng Thịnh, nếu thực hiện xóa nợ thuế, cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính đến đâu, các bộ khác thế nào, kiểm tra chủ thể được xóa ra sao để đảm bảo công bằng, minh bạch.

Đề xuất