Kinh tế - Công nghệ


Đi tìm lời giải cho thực trạng lao động trẻ em trong ngành cacao
  • 10:40
  • |
  • 24-05-2021
Sự thất bại của một thỏa thuận quan trọng về chấm dứt lao động trẻ em trong ngành ca cao đã buộc Tổ chức Lao động Quốc tế phải tính đến việc cấm trẻ em lao động.

Đề xuất