Thế giới


Dịch chuyển tương tác ở Trung Đông trong hình mẫu Ai Cập-Qatar
  • 18:00
  • |
  • 08-07-2021
Do Saudi Arabia là đồng minh chiến lược của Ai Cập, bước đột phá trong mối quan hệ giữa Qatar và Ai Cập diễn ra tương ứng với giải pháp “hạ nhiệt” căng thẳng vùng Vịnh.

Đề xuất