Kinh tế - Công nghệ


Dịch COVID-19 đẩy nhanh quá trình chấm dứt dùng tiền mặt
  • 16:29
  • |
  • 16-06-2020
Theo một Giám đốc Ngân hàng trung ương Pháp, trong khoảng thời gian 8 tuần phong tỏa quốc gia, hoạt động rút tiền mặt đã giảm 50% về khối lượng và 40% về giá trị, điều chưa từng thấy trong 15 năm qua.

Đề xuất