Kinh tế - Công nghệ


Dịch COVID-19 làm biến đổi ngành công nghiệp sản xuất như thế nào?
  • 11:49
  • |
  • 14-04-2020
Khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp tại các quốc gia phát triển đang chuyển đổi trọng tâm sang nhân công có mức lương thấp nhất trong tất cả, đó là robot.

Đề xuất