Thế giới


Dịch COVID-19 làm trầm trọng tình trạng phân biệt đối xử ở Nhật Bản
  • 06:17
  • |
  • 25-11-2020
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người nước ngoài ở Nhật Bản đã trở thành mục tiêu của tình trạng phân biệt đối xử và các phát biểu đầy thù hận.

Đề xuất