Kinh tế - Công nghệ


Dịch COVID-19: Những mầm mống của cuộc khủng hoảng nợ tiếp theo
  • 13:59
  • |
  • 14-03-2020
Theo Viện Tài chính Quốc tế, tỷ lệ nợ toàn cầu trên GDP trong quý 3/2019 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, trên 322%, tương đương gần 253.000 tỷ USD.

Đề xuất