Kinh tế - Công nghệ


Dịch virus corona: Tác động với kinh tế Trung Quốc và toàn cầu
  • 14:39
  • |
  • 05-02-2020
Một số nhà kinh tế tư nhân dự báo GDP của Trung Quốc trong năm 2020 có thể đạt tốc độ tăng trưởng dưới 5%, thấp hơn so với mức 6% mà Bắc Kinh đề ra.

Đề xuất