Thế giới


Điểm đến toàn cầu trong tham vọng hậu Brexit của nước Anh có thực tế?
  • 13:36
  • |
  • 05-06-2021
Những ngày phóng đại tầm quan trọng của bản thân nước Anh cuối cùng đã kết thúc, một nước Anh khiêm tốn hơn đang đến? Dần dần, thực tế đó có thể sẽ chìm sâu.

Đề xuất