Thế giới


Điểm khác biệt trong chính sách xuất khẩu vũ khí của Tổng thống Biden
  • 22:41
  • |
  • 16-05-2021
Thái độ của ông Biden đối với xuất khẩu vũ khí - đặc biệt là việc giảm bớt các loại vũ khí dùng để tấn công quốc gia khác - có thể làm thay đổi doanh số bán hàng tại Boeing Co, Raytheon Technologies.

Đề xuất