Kinh tế - Công nghệ


Điểm tên hàng loạt bộ, ngành, địa phương giải ngân tiến độ 'rùa'
  • 13:30
  • |
  • 31-05-2018
Sau 5 tháng đầu năm, có tới 23 bộ, ngành Trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn dưới 10%. Có đơn vị hầu như chưa giải ngân hoặc thậm chí chưa giải ngân.

Đề xuất