Kinh tế - Công nghệ


Điểm yếu chí mạng của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại
  • 08:59
  • |
  • 13-10-2018
Trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, tạm không đề cập tới đấu tranh ngoại giao và quân sự, mà chỉ xét về an ninh lương thực, khi con đường nhập khẩu bị chặn, Trung Quốc có thể bị giáng đòn chí mạng.

Đề xuất