Kinh tế - Công nghệ


Diễn biến tỷ giá Nhân dân tệ ảnh hưởng thế nào đến tỷ giá VND?
  • 21:18
  • |
  • 09-10-2018
Sau đợt sụt giảm mạnh, tỷ giá nhân dân tệ chỉ thực sự được kiểm soát khi Trung Quốc áp dụng “yếu tố phản chu kỳ.” Điều này tác động thế nào tới VND khi hai đồng tiền có liên hệ mật thiết về tỷ giá?

Đề xuất