Văn hóa - Thể thao


Diễn viên Thanh Hương và những lựa chọn để đi… đường dài
  • 15:20
  • |
  • 01-12-2018
“Năng lực chuyên môn, diễn xuất là yếu tố then chốt, quan trọng hàng đầu nhưng không phải là tất cả để quyết định thành công của một nghệ sỹ,” Thanh Hương chia sẻ.

Đề xuất