Thế giới


Điều gì thúc đẩy Ai Cập tập trận liên tiếp trong thời gian gần đây?
  • 15:37
  • |
  • 29-11-2020
The Arab Weekly nhận định Ai Cập dường như không còn coi những mối đe dọa an ninh quốc gia chỉ giới hạn trong biên giới lãnh thổ của đất nước Bắc Phi này.

Đề xuất