Thế giới


Điều kiện cần cho quan hệ Ấn-Trung và các dự án kết nối khu vực
  • 10:40
  • |
  • 02-10-2018
Giữa Ấn Độ và Trung Quốc có rất nhiều ràng buộc, vì vậy sự cứng nhắc và hoài nghi sẽ trở thành những yếu tố gây tổn hại cho các mối quan hệ chặt chẽ này.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018