Thế giới


Định hình cách tiếp cận của ông Biden với Ấn Độ Dương-TBD
  • 16:55
  • |
  • 19-01-2021
Một sự tái đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) nhằm đưa Washington trở lại cũng có thể là một quân bài đặc biệt của ông Biden.

Đề xuất