Thế giới


Định hướng hợp tác mới của Bộ Tứ dưới thời Tổng thống Biden
  • 15:05
  • |
  • 02-03-2021
Nhóm các nền dân chủ Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ có chung chí hướng vẫn sẽ là nền tảng hoạch định chính sách cực kỳ quan trọng cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Biden.

Đề xuất