Kinh tế - Công nghệ


Doanh nghiệp nội bứt phá: Dấu hiệu của tăng trưởng bền vững?
  • 14:40
  • |
  • 09-07-2018
Một trong những điểm nhấn rõ nét của kinh tế 6 tháng đầu năm chính là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đã vượt khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Đề xuất