Kinh tế - Công nghệ


Doanh nghiệp và người dân sẽ hưởng lợi gì khi EVFTA có hiệu lực?
  • 09:39
  • |
  • 26-10-2018
Theo chuyên gia Phạm Tất Thắng, khi ký kết EVFTA, doanh nghiệp Việt Nam cần phải thấy đây là cơ hội vàng để chúng ta có điều kiện bước vào kinh doanh tại một thị trường cao cấp.

Đề xuất