Kinh tế - Công nghệ


Doanh nghiệp vừa và nhỏ là tâm điểm trong cải cách kinh tế của Cuba
  • 13:12
  • |
  • 10-07-2021
Thành phần kinh tế tư nhân tới nay vẫn được gọi là tự doanh tại Cuba, với khoảng hơn 600.000 đăng ký hợp pháp, bao gồm cả những hình thái doanh nghiệp hoạt động với mô hình tương đối sơ khai.

Đề xuất