Kinh tế - Công nghệ


Doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore cần làm gì để chuyển đổi số?
  • 17:10
  • |
  • 17-03-2021
Việc chuyển đổi kỹ thuật số của những doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đã trở thành một ưu tiên quốc gia của Singapore.

Đề xuất